Opnå excellence i socialt vidensarbejde

Velkommen til innovation og kvalitet i socialt vidensarbejde!

OBS Siden september 2015 arbejder jeg som konsulent hos Deloitte. Jeg udbyder ikke ydelser personligt. Eventuelle henvendelser vil blive behandlet gennem Deloitte. Ved spørgsmål, gå til kontaktsiden.

I sagsbehandling er kvaliteten af information alt. En god beslutning hviler direkte på gyldigheden af den information, den bygger på. Arbejdet med information og sagsrelateret evidens er komplekst.

Jeg har via faglitteratur, foredrag og rådgivning beskæftiget mig med, hvordan organisationer, og særligt myndigheder, kan opnå excellent vidensarbejde.

I januar 2014 udkom min bog Viden og Evidens – i sagsbehandling og socialt arbejde (Hans Reitzels Forlag). Jeg har også bidraget med kapitlet Etik i Socialt Arbejde til grundbogen Socialrådgivning og Socialt Arbejde (Hans Reitzels Forlag). Derudover har jeg udgivet en række videnskabelige peer-reviewed artikler indenfor sundhed og psykiatri. Under Publikationer kan du se alle mine udgivelser.

Jeg er cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet og BA i filosofi fra Philipps-Universität, Marburg, Tyskland. Du kan læse mere om min baggrund på min LinkedIn-profil her.

Hvad er socialt vidensarbejde?

Vidensarbejde er arbejdet med information og evidens i den enkelte sag. Hvis sagen er social, snakker man om socialt vidensarbejde. Mens videnskabsfolk kigger på de mange cases og store datamængder, skal vidensarbejderen forstå forholdene for det unikke tilfælde. Det er f.eks. når en sagsbehandler skal påvise, at lovens kriterier for en anbringelse er opfyldt i en sag.

Her indsamler hun information om familien og vurderer kvaliteten af informationen ud fra den evidens, der foreligger i sagen. Hendes arbejde er at opnå god og gyldig viden om sagen. Ligesom forskeren arbejder hun med viden – men hendes vidensopgave er grundlæggende forskellig fra forskerens. At forstå en specifik sag om anbringelse og anvende loven til at træffe en afgørelse kræver en anden form for viden og evidens, end videnskabelige undersøgelser af den generelle effekt af anbringelser.

Derfor gælder der også andre normer for godt vidensarbejde end for god videnskab. At opnå excellent vidensarbejde kræver gode procedurer samt sagsbehandlere, der er trænet i at vurdere kvaliteten af den information, de har til rådighed.

Excellent vidensarbejde er den bedste garanti for gode beslutninger og færre fejl i sagsbehandling. Men først og fremmest er det den bedste garanti for en retfærdig behandling af borgernes sager.