Publikationer

Socialfaglige begreber. En studiebog til socialrådgiveruddannelsen

Hans Reitzels Forlag / Gyldendal Uddannelse

10. maj 2021

Socialfaglige begreber er en studiebog for socialrådgiveruddannelsen. Den præsenterer de centrale begreber med relevans for uddannelsen. Begrebernes funktion, formål og indhold gennemgås og forklares. Til hvert begreb er der eksempler, refleksionsopgaver og forslag til videre læsning.

Bogen bygger på en grundlæggende ide om, at socialt arbejde er en fælles praksisform. De socialfaglige begreber er den fælles forståelse om praksissen, og de kan opdeles i fire grupper:

  • Institutionelle begreber: Hvor er jeg som socialrådgiver?
  • Praktiske begreber: Hvem er jeg som socialrådgiver?
  • Teoretiske begreber: Hvad ved jeg som socialrådgiver?
  • Faglige begreber: Hvad møder jeg som socialrådgiver?

Socialfaglige begreber er for alle, der ønsker at udvikle deres professionsfaglighed og handlemuligheder på baggrund af faglig refleksion. Den er yderst relevant på 1. år af uddannelsen, ved repetition til eksamen og i forbindelse med opgaveskrivning.

7. marts 2021

Værket er Schellings første og mest fuldstændige forsøg på at præsentere sin forståelse af menneske og natur. Udfoldelsen af det filosofiske system består af jegets gradvise indsigt i sin egen historie og rummer såvel videnskabelige som filosofiske landvindinger der senere skulle blive centrale emner og stridspunkter såsom det ubevidste, menneskets historicitet og kunstens autonomi.

Viden og Evidens – i sagsbehandling og socialt arbejde

Hans Reitzels Forlag / Gyldendal Uddannelse

viden eviden socialt arbejde socialrådgivning sagsbehandling

6. Januar 2014

Fagbog. De senere år er der kommet stadig stærkere krav om evidens i socialt arbejde – metoder skal være evidensbaserede, og indsatser skal måles på deres effekter. Snakker man om evidens i socialt arbejde, snakker man derfor ofte om forskning og evaluering. Men hvilken rolle spiller begrebet evidens i socialrådgiverens egen indsamling af viden om den enkelte borgers situation og sag? Denne bog præsenterer en teori om forholdet mellem beslutninger og viden i praktisk socialt arbejde. Den viser, hvordan sagsbehandling bygger på information, og hvordan evidensen i en sag kan sikre gyldigheden af denne information. Bogen udvikler PELK-modellen – en model for, hvordan socialrådgivere konkret kan analysere og styrke kvaliteten af den viden og evidens, de lægger til grund for deres afgørelser og behandling af den enkelte borgers sag.

Protocol for a Controlled Trial of Early Intervention With Children and Adolescents Exposed to Nonrelational Traumatic Events Comparing Trauma-informed and Usual Health Care Practice

Clinicaltrials.gov

Novemeber, 2014

Background: International studies have shown that a substantial number of children and adolescents are exposed to potentially traumatic events. Many of these children and adolescents, some of whom will experience posttraumatic stress disorder (PTSD), are submitted to health care departments shortly after exposure as the most common types of traumatic events are accidental injury, serious somatic illness or death of someone close. There has been some research on early psychological interventions for prevention and treatment of PTSD. However, very little research has examined the efficacy of trauma-informed practice among health care professionals (HCPs). The present trial aims to evaluate and compare trauma-informed health care with usual practice.

Methods/Design: The primary clinical question under investigation is the efficacy of an early, trauma-informed intervention for the prevention of PTSD in children and adolescents following exposure to a potentially traumatic event. The trail compares a standardized trauma-informed practice with usual care (no intervention) in health care departments receiving children and adolescents after exposure to determine if trauma-informed care is associated with a reduction in psychological outcome measures over time. Specifically, the investigators examine the efficacy of health care professional’s active use of trauma-informed standards of action and a trauma training program for HCPs in the intervention group. The primary outcome will be a reduction in trauma, anxiety and depressive symptoms on self-reports in the active intervention compared to usual care.

Discussion: This trial will be the first controlled trial to examine a trauma-informed intervention carried out by HCPs. It will provide the first evidence on the efficacy of health care delivered by trauma-educated HCPs using trauma-informed standards of action. A successful implementation of this protocol will support the thesis that prevention of PTSD among children and adolescents benefits from a focus on the practice of HCPs. If efficacious, the results will be a call for future research to extend the investigation of interventions from psychological treatment to HCP-based care.

Tidlig indsats til forebyggelse af post-traumatisk belastningsreaktion hos børn og unge på hospitalet

Ugeskrift for Læger / Danish Medical Journal 2014;176:V05140266

24. novemebr, 2014

Peer-reviewed article. Abstract: International studies have shown that a significant number of children and adolescents are exposed to potentially traumatic events. Many of these children and adolescents, some of whom will experience post-traumatic stress disorder (PTSD), are submitted to health care departments shortly after exposure. In this article the concept of trauma-informed health care is introduced in a Danish context. The most recent empirical literature on early preventive interventions is reviewed, and principles for best practice and recommendations for future policy and research are presented.

Patient-empowerment

Ugeskrift for Læger / Danish Medical Journal 2014;176:V05130282

July 28, 2014

Peer-reviewed article. Abstract: It is the explicit, political ambition of the Region of the capital in Denmark to apply the principle of patient empowerment on all levels of the health-care system. However, precise operationalized criteria for the application of patient empowerment are still not well-defined. In this article the premises of such an application is analysed and it is shown what kind of evidence should be required as criteria for interventions by the health-care system. A differentiation between two forms of interventions is made: one supporting patients who already control most of their own health care, another increasing patients’ responsibilities.

The Concept of Context in Psychiatric Diagnosis

International Journal of Person Centered Medicine, Vol 3 Issue 1 pp 72-80

July 2013

Peer-reviewed article. Abstract. First, the author analyses the use of the concept of contextualisation in discussions of the possibility of a comprehensive diagnosis and, specifically, an idiographic diagnostic formulation. Certain blind spots and ambiguities are demonstrated in the concept as it is used in the WPA’s Institutional Program on Psychiatry for the Person and in the supplements of the workgroup for the International Guidelines for Diagnostic Assessment. It is shown how these ambiguities in some cases lead to validity problems, in other cases to reliability problems. The author then explains why the concept of context is introduced into the theory of psychiatry at all and identifies its advantages and pitfalls. To avoid the pitfalls and sustain the advantages, the author presents a critically founded model of context motivated by contextual epistemology and epistemic logic. The model’s use is demonstrated in the outline of a practical instrument of contextualisation. The model neither reduces contextual information to a detached supplement to diagnosis, which would undermine its validity value, nor does it give contextualisation the power to relativise the standardised typologies and scales, and thus opening up reliability problems. Instead, it shows how contextual information is used in justifying what evidence counts as relevant in applying the standardised typologies and scales.

Etik i Socialt Arbejde

Kapitel i: Socialrådgivning og Socialt Arbejde, 2. Udg.
Hans Reitzels Forlag / Gyldendal Uddannelsesocialrådgivning og socialt arbejde posborg nørrelykke antczak

January 11, 2013

Fagbog. I bogen beskrives og diskuteres viden om, hvordan det professionelle sociale arbejde og mødet med det enkelte menneske kan foregå i tværprofessionelt regi. Socialrådgiverens arbejde inden for de kommunale institutioner er rammesat af politikernes beslutninger, af den vedtagne lovgivning og ofte også af en række fastlagte metoder. Det er dog op til socialrådgiveren selv og hendes eller hans faglighed og professionelle dømmekraft at afgøre, hvordan lovene og metoderne anvendes, hvilket derfor er et gennemgående tema i bogen.